Hakkımızda

Firma Unvanı ve Tam Adı

ELTAGRON ELEKTRONİK BİLİŞİM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Tanıtım

Eltagron Elektronik; ihtiyaca özel elektronik donanımları ve gömülü sistemleri özgün olarak tasarlayıp geliştirmek amacıyla 2014 yılı başında tamamen milli sermayeyle kurulmuştur ve çalışmalarına da bu prensiple devam etmektedir.

Elektrik ve Elektronik Yüksek Mühendisi olan Eltagron’un kurucuları, savunma sanayi ve demiryolları sektöründeki Ar-Ge projelerinde 20 yılı aşkın tecrübeye sahiptirler.

Savunma sanayinde; roketatarların atış kontrol sistemleri, insansız hava aracı projesi, güç dağıtım ve kontrol birimleri, aviyonik sistemler, simülatörler, uçuş test ölçümlendirme, vb. projelerde yazılım geliştirme, donanım geliştirme, sistem entegrasyon, laboratuvar ve saha testlerinde proje mühendisi ya da proje yöneticisi olarak görev almışlardır.

Demiryollarında ise; otomatik tren durdurma sistemleri, tren denetim sistemleri, sinyalizasyon projeleri, simülatörler, yolcu bilgilendirme, tren ve vagon takip sistemleri, SIL sertifikasyon süreçleri gibi projelerde yazılım geliştirme, donanım geliştirme, sistem entegrasyon, laboratuvar ve saha testlerinde proje mühendisi ya da proje yöneticisi olarak görev almışlardır.

Halen savunma sanayi ve demiryolları projeleri ile birlikte Endüstri 4.0 kapsamında akıllı fabrikalar, veri toplama sistemleri konularında Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.

Eltagron’un ilk TÜBİTAK TEYDEB destekli projesi, aynı zamanda Türkiye’nin ilk EURIPIDES projesi olan 1509 programları kapsamında yürütülen “Raylı Ulaşım Sistemleri için SIL Sertifikalı Gelişmiş Tümleşik Veri Kayıt ve Analiz Sistemi” projesi ortaklığıdır. Projenin İngilizce ismi ADORAS’dır (Advanced Onboard Data Recording and Analysis System). Proje 2015-2017 yılları arasında sürdürülmüş olup başarıyla tamamlanmıştır. Eltagron bu projede tren konum belirleme ve takip modülü ile tren üzerinden veri aktarma birimini geliştirmiştir. Aynı zamanda projenin fikir sahibi olup proje yönetimini de üstlenmiştir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diğer TÜBİTAK TEYDEB destekli projesi ise, 1511 programları kapsamında 2018-2020 yıllarında yürütülen “IoToPro – Otomotiv Endüstrisi için Akıllı Üretim Yönetim Sistemi”dir. Proje Eskişehir’de, ATAP – Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. yerleşkelerinde yer alan Eltagron dahil 6 Ar-Ge firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Özetle bu proje; Otomotiv Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Modüler, Esnek, Akıllı Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi projesidir. Yoğun üretim yapan fabrikaların sayısallaştırılmasına yönelik bir projedir.

Eltagron bu projede proje yönetimini üstlenmiş olup ayrıca Fabrika İçi Bilgilendirme Sistemleri, Personelden Veri Transfer Ünitesi ve Ürün Takip Biriminin donanım ve yazılımlarını (gömülü ve mobil yazılımlar dahil) geliştirmiştir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eltagron, mevcut ana çizgisinin yanı sıra son kullanıcıya hitap etmek üzere de ürünler geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda ilk olarak da pandemi döneminin ihtiyacına yönelik, cerrahi maskeyi takacak kişinin kendisinden başkası dokunmadan hijyenik olarak verilmesini sağlayan bir temassız otomat cihazı tasarlanıp geliştirilmiştir. MaskeVer ismiyle tescillenen cihazımız hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız xxxxxxxxxxxxxxx

Tecrübeli olduğumuz diğer faaliyet alanları:

 • Donanım / Yazılım / Gömülü Yazılım Geliştirme
  • Savunma sanayi için özel elektronik cihazlar ve gömülü yazılımlar
  • Demiryolları için özel elektronik cihazlar ve gömülü yazılımlar
  • Endüstriyel yazılımlar
  • Endüstri 4.0 uygulamaları
  • Yüksek akım ve yüksek gerilim güç kaynağı
  • Pandemi döneminin ihtiyaçlarına özel temassız maske dağıtım otomatı
 • AQAP-2110 Kalite Sistemi (Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri)
 • AQAP-160, MIL-STD 498, vb.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • DO-178B ve SIL (Safety Integrity Level) sertifikasyon süreçleri
 • Donanım, Yazılım, Sistem, Alt Yüklenici ve Ar-Ge Bölümü yöneticilikleri
 • TEYDEB destekleri proje başvurusu ve yönetimi
 • Ar-Ge projelerinin yönetimi